Maciej Ożóg - Electric disobedience of flesh

Dostępność: W magazynie

29,99 zł + premia 5 MC
Kup ten produkt w podanej wyżej cenie, a dostaniesz premię w wysokości 5 MC extra do wykorzystania na MegaTotal.pl

Maciej Ożóg - Electric disobedience of flesh

Więcej widoków

Szczegóły

Maciej Ożóg - Electric disobedience of flesh

Zderzenie subtelnej ciszy i brutalnego hałasu, przypadku i kontroli, „zastanych“ sytuacji dźwiękowych i uporządkowanych struktur kompozycyjnych. Pierwsza solowa płyta artysty znanego z licznych projektów muzycznych i multimedialnych (Spear, Ben Zeen, Nonstate). Album zawiera kompozycje zrealizowane i nagrane w 2014 roku, jednak jest on wynikiem wieloletnich eksperymentów z pozyskiwanie i przetwarzanie niekonwencjonalnych źródeł dźwięku. Podstawową materię dźwiękową stanowi w tym przypadku aktywność sieci bezprzewodowych (GSM, Bluetooth and WiFi). Fale radiowe wysokich częstotliwości (od 800Hz do 2.7GHz) są skanowane i poddane transpozycji, amplifikacji i sonifikacji przy pomocy specjalnie skonstruowanego w tym celu urządzenia Analog Radio Frequency Power Detector zaprojektowanego i wykonanego we współpracy z Adamem Łutkowskim. Pozyskiwane w ten sposób dźwięki i strumienie danych poddawane są licznym przekształceniom i preparacjom z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Jednocześnie wchodzą w relację z dźwiękami generowanym przez ciało człowieka (oddech, bicie serca, przepływ krwi, praca mięśni i stawów). W ten sposób wytworzona zostaje niezdeterminowana, otwarta, dynamiczna struktura oparta na sprzężeniu zwrotnym pomiędzy fizjologiczną aktywnością ciała a otaczającą człowieka informacyjną przestrzenią przepływów danych.

Podstawowy materiał dźwiękowy powstał w wyniku rejestracji trzech zróżnicowanych sytuacji, w których w odmienny sposób ujawniały się specyficzne formy takich interakcji. Każda z trzech kompozycji zbudowana jest w oparciu o pozyskanie „dostępu“ do charakterystycznej dla określonej sytuacji „formy“ przestrzeni hybrydycznej  –  stąd ich tytuły. Kompozycje te nie są jednak bezpośrednią rejestracją interakcji między ciałem a aktywnością sieci. Pozyskane w ten sposób dźwięki i rozwijające się struktury dźwiękowe poddane są licznym modyfikacją oraz uzupełnione bardziej „konwencjonalnymi“ dźwiękami elektronicznych urządzeń i instrumentów analogowych oraz cyfrowych. W ten sposób wytworzony zostaje napięcie pomiędzy niezdeterminowaną samopowstającą strukturą dźwiękową, a kompozytorską kontrolą nad materiałem dźwiękowym.

„Electric Disobedience of Flesh“ to zderzenie subtelnej ciszy i brutalnego hałasu, przypadku i kontroli, „zastanych“ sytuacji dźwiękowych i uporządkowanych struktur kompozycyjnych. To ujawnienie i eksperymentalna eksploracja skomplikowanego systemu relacji, często niedostrzegalnych i nieuświadamianych, pomiędzy biologią a technologią, wilgocią ciała a przepływani cyfrowych danych, między aktywnością biologiczną i fizyczna „materią“ i energią cyberprzestrzeni.

01. Access 01
02. Access 02
03. Access 03

Raw sound sources: wireless networks activity of various locations – signals captured and sonified with The Analog RF Power Detector (ARFPD) designed and built by Adam Łutkowski I body sounds (blood flow, heart beat, respiration, muscle contractions) I body electric signals I electric circuits.

Composed, recorded and produced by Maciej Ożóg 
Mastering high definition by Bartłomiej Kuźniak, Studio 333 I www.studio333.net
Cover by Maciej Ożóg
Cover photos by Mariusz Knysak

Wydawnictwo: Requiem Records

[opis wydawcy]